Antreprenoriat

O cultură antreprenorială autentică și performantă poate creea nu doar resurse și rezultate, ci dezvoltă oameni activi, autonomi care știu importanța cooperării, stimulează responsabilitatea și curajul. Economia poate fi dezvoltată și susținută printr-un antreprenoriat puternic și creativ. OFA UGIR își propune să dezvolte o politică comprehensivă, la nivel local, regional și național pentru sprijinirea și promovarea antreprenoriatul feminin și susținerea inițiativelor de business.

Direcții de acțiune

 • promovarea unor măsuri care să asigure cadrul legislativ și economic propice dezvoltării profesiilor liberale și a activității antreprenoriale;
 • eficientizarea, transparentizarea și echilibrarea politicii de ajutor de stat;
 • crearea unui ecosistem favorabil dezvoltării afacerilor, legislație, acces la piețe , resursa umană de calitate, acces la finanțare;
 • promovarea liberei iniţiative și consolidarea capitalului autohton;
 • protejarea proprietăţiilor publice şi private și a programelor academice adecvate din punct de vedere al pregătirii profesionale pentru cariera antreprenorială.
 • contribuția la dezvoltarea și promovarea unor politici care să asigure reducerea decalajelor de dezvoltare dintre regiunile țării;
 • asigurarea cadrului concurenţial şi a competitivității prin diminuarea factorilor care afectează buna funcționare a mediului de afaceri;
 • identificarea unor noi arii de antreprenoriat care să fie în concordanță cu politica GREEN DEAL a UE;
 • promovarea unor programe de educare /instruire/consiliere adaptate femeilor pentru cultura și practica antreprenorială;
 • construirea unei rețele de femei antreprenor de succes, experți care sunt dispuși să își asume roluri de mentorat;
 • întărirea legăturii între instituțiile administrative și de educație pentru realizarea unui cadru unitar de protejare și sprijin în promovarea antreprenoriatul feminin;
 • construirea unui cadru lucrativ care să aibă ca element central al preocupării educația și formarea noii generații de antreprenori;
 • parteneriate cu autoritățile publice locale, ONG-urile educaționale și mediul de afaceri.
 • promovarea, în rândul tinerilor, a mentorilor/choach-ilor de business în diverse activitati;
 • susținerea educației antreprenoriale și manageriale;