Educație

Dezvoltarea unui proces educativ care să determine creșterea contribuției și rolul femeilor în modernizarea societății cu accent pe domeniul educației.

Educația are misiunea de a oferi tuturor copiilor, tinerilor și adulților cele mai bune șanse de reușită profesională și socială, de aceea susținem, o educație ce răspunde nevoilor și intereselor generațiilor actuale și viitoare, accesibilă și echitabilă pentru toți cetățenii acestei țări.

Direcții de acțiune

 • creşterea calităţii actului educațional, reducerea inechităţii şi a pierderilor de capital uman, precum şi pregătirea cetăţenilor pentru viaţa civică într-o epocă de intensă dezvoltare informaţională;
 • o mai bună corelare între sistemul educațional, domeniul cercetării şi piaţa muncii;
 • reducerea decalajelor de calitate educațională dintre mediul urban şi cel rural şi a abandonului şcolar;
 • asigurarea securităţii copilului în interiorul instituţiilor de învăţământ;
 • optimizarea modalităților de finanțare a sistemului de educație și eficientizarea investițiilor în capitalul uman, printr-o mai bună utilizare a sinergiilor dintre diferitele surse de finanțare: bugetul național, fonduri europene nerambursabile sau fonduri externe (ne)rambursabile;
 • încurajarea educației în mediul privat, școli, licee, universități și militarea pentru cadrul legal concurențial și predictibil;
 • transformarea mediului universitar într-un climat mai favorabil antreprenoriatului pentru a încuraja studenții să înceapă afaceri.
 • ridicarea nivelului de eficiență a sistemului educațional, printr-o investiție financiară adecvată, orientată către asigurarea infrastructurii fizice necesare;
 • dezvoltarea unei programe școlare care să permită pregătirea noilor generații pentru era digitală și pregătirea profesorilor pentru utilizarea tehnologiei în procesul de predare.
 • digitalizarea managementului educațional la nivel local, regional și național;
 • managementul întregului proces educațional, învățarea, formarea, educarea
  consilierea elevilor și studenților dar și pregatirea și perfecționarea cadrelor didactice, să aspire continuu spre standarde înalte de calitate;
 • sprijinirea demersurilor de orientare în carieră a elevilor din ciclul gimnazial, cu accent pe promovarea unui instrument de testare pentru identificarea înclinațiilor și aptitudinilor socio-profesionale. Este recomandat ca comunicarea rezultatelor testării să fie realizată de către specialiști cunoscători ai dinamicii pieței de muncă, antrenaţi într-o actualizare continuă a cunoştinţelor privind ocupaţiile şi meseriile.
 • Schimbarea percepției publice asupra învățământului profesional și tehnic, promovarea unui program național de rebranding a şcolilor profesionale, prin campanii de promovare nestandardizate reunite în jurul mesajului „Învăţământul profesional şi tehnic nu este o cale de eşec”.
 • Promovarea schimbării percepției față de eșec într-o inițiativă de business. Încurajarea încercărilor repetate de demarare a afacerilor.