OFA UGIR: ”Promovarea antreprenoriatului feminin este importantă pentru întărirea dialogului social în România”

OFA UGIR militează pentru adoptarea unui cadru legislativ care să reglementeze egalitatea de gen și de șanse și susține faptul că implicarea femeilor în toate domeniile de activitate este esențială pentru dezvoltarea socială și economică a României.

Luni, 28 august a.c., la Palatul Victoria, sub coordonarea Roxanei Mînzatu, Secretar de Stat în cadrul Guvernului, a avut loc o nouă reuniune a organizațiilor patronale reprezentative pentru antreprenoriatul feminin din România cu consilieri de stat din cadrul Cabinetului Primului Ministru și reprezentanți ai Oficiului Național al Registrului Comerțului.

Organizația Femeilor Antreprenor din UGIR – OFA UGIR, în parteneriat cu Patronatul Național al Femeilor de Afaceri din IMM-uri – PNFAIMM și Asociația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Autohton – ADDA, au prezentat o serie de propuneri și măsuri pentru promovarea în rândul mediului de afaceri a structurilor patronale astfel încât antreprenorii să fie informați cu privire la beneficiile pe care le oferă aderarea la o astfel de organizație. La reuniune a participat și o delegație a Confederației Naționale pentru Antreprenoriat Feminin – CONAF.

Printre avantajele semnificative oferite de către patronate membrilor lor se numără reprezentarea intereselor acestora în fața organismelor legislative și a factorilor de decizie, accesul la informații și resurse, suport juridic și consultanță specifică, împărtășirea de bune practici, suport în situații de criză, stabilirea standardelor industriale sau oferirea de platforme de responsabilitate socială corporativă.

Pentru a facilita informarea și încurajarea firmelor nou înființate sau a celor deja existente să devină membre ale unei structuri patronale, Oficiul Național al Registrului Comerțului poate implementa mai multe instrumente, precum elaborarea unui ghid informațional la înregistrare, oferirea de informații la punctul unic de contact, crearea unui portal online dedicat, derularea de campanii de informare online, dar și de campanii de promovare offline la sediile Oficiilor Registrului Comerțului din București și din țară.

„Este important să creștem gradul de conștientizare a publicului larg cu privire la activitatea structurilor asociative de tip patronal care susțin antreprenoriatul feminin, scopul principal al acestora fiind tocmai sprijinirea femeilor antreprenor și promovarea rolului femeii în dezvoltarea societății românești”, a declarat Mioara Iofciulescu, vicepreședinte OFA UGIR.

Florin Spătaru și Minel Ivașcu, Consilieri de Stat în cadrul Cancelariei Primului Ministru, au confirmat interesul pe care îl are Guvernul față de mișcarea patronală și rolul acesteia în cadrul dialogului social și au reiterat sprijinul acordat dezvoltării strategiei naționale pentru antreprenoriat feminin și a implementării unor reglementări referitoare la egalitatea de gen și egalitatea de șanse între femei și bărbați, în contextul recomandărilor făcute de Comisia Europeană și al procesului de aderare a României la OCDE.

Referitor la clasificarea activităților economice conform codurilor CAEN existente, Elena Coandă, Președinte PNFAIMM și Ana Maria Icătoiu, Vicepreședinte OFA UGIR, au arătat că acestea cuprind o arie restrictivă pentru anumite domenii de activitate și sunt un indicator principal în accesarea de fonduri europene sau guvernamentale, fapt ce împiedică mulți agenți economici să acceseze fonduri guvernamentale sau europene.

Pentru remedierea acestor situații, Roxana Mînzatu, coordonatoarea Departamentului pentru Evaluare Integrată și Monitorizarea Programelor Finanțate din Fonduri Publice și Europene s-a angajat să faciliteze dialogul dintre reprezentantele mediului de afaceri și ministerele de resort, astfel încât beneficiarii finanțărilor nerambursabile să poată accesa și derula proiecte în condiții optime.

Printre propunerile aduse în discuție de către reprezentantele OFA UGIR se numără și promovarea arbitrajului pentru soluționarea litigiilor comerciale, aprobarea unui nou standard ocupațional pentru ocupația de arbitru, precum și crearea, la nivel național, a unor centre pluridisciplinare pentru minori și familie. 

“În contextul numărului mare de cauze cu minori și familie aflate pe rolul instanțelor de judecată, se impune crearea unor noi reglementări și a unor structuri integrate care să susțină interesul superior al copilului și care să prevină apariția unor sincope în societate, inclusiv a regresului și abandonului școlar sau a delincvenței juvenile”, a susținut Geta Lupu, avocat, Președintele Asociaței Justiție pentru Minori.

Delegația OFA UGIR a fost compusă din Ana-Maria Icătoiu – vicepreședinte, coordonator al departamentului „Surse de finanțare pentru proiecte de investiții și de cercetare – dezvoltare – inovare”; Mioara Iofciulescu – vicepreședinte, coordonator al rețelei parteneriale OFA UGIR, jurist și expertă dezvoltare proiecte imobiliare și producție energie electrică din surse regenerabile; Geta Lupu, avocat, coordonator al departamentului juridic, Florina Manea, expert relații publice, fondator Ziarului News și Diana Vieru, expert logistică, coordonator al departamentului infrastructura.

Organizația Femeilor Antreprenor din UGIR este un patronat cu peste 700 de membre, femei antreprenor din România, Republica Moldova, Croația și Marea Britanie.

Prin misiunea sa, OFA UGIR contribuie de mai bine de 3 ani la creșterea importanței rolului femeii în dezvoltarea societății românești, la sprijinirea și promovarea femeilor antreprenor și, respectiv, la susținerea inițiativelor de business care vor genera produse și servicii inovatoare.

Evenimentele și proiectele derulate de OFA UGIR pot fi descoperite pe site-ul patronatului:  www.ofa.ugir.ro.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *