Renate Popescu, președinte OFA-UGIR Bihor, vă oferă consultanță pentru obținerea facilităților fiscale!

Renate Popescu, președinta OFA-UGIR Bihor, este expert contabil, auditor financiar și consultant fiscal și vine în sprijinul dumneavoastră, pentru a vă oferi cea mai bună consultanță, în cazul facilităților fiscale de care are nevoie afacerea dumneavoastră.

Din cauza condițiilor de regres economic din perioada de criză economonică provocată de pandemie, multe companii și-au pierdut posibilitatea eșalonării la plată a obligațiilor bugetare. Dar și pentru aceste aceste companii există o alternativă, iar Renate Popescu vă poate oferi toată consultanța potrivită, specifică fiecărui caz în parte.

Potrivit ultimei modificări aduse de OUG 226/2020, privind instituirea unor facilități fiscale, contribuabilii au posibilitatea de a-și restructura obligațiile fiscale bugetare principale restante, înregistrate la 31.12.2020.

Renate Popescu ne explică modul în care se aplică această ordonanță și care sunt cele mai importante aspecte:

  1. obligațiile bugetare sunt cele care apar în certificatul de atestare fiscală, accesoriile aferente, dar și cele stabilite de alte organe fiscale, amenzile de orice fel transmise spre recuperare organelor fiscale.

 Documentația care însoțește cererea de restructurare, întocmită de către un expert independent, este compusă din: planul de restructurare, testul creditorului privat prudent, BVC și CF pe perioada restructurării, graficul de plăți.

2. Măsurile de restructurare care pot fi propuse sunt: 

a) plata eșalonată a obligațiilor bugetare principale, amânarea la plată a accesoriilor și/sau a unei cote din obligațiile bugetare principale, în vederea anulării

b) conversia în acțiuni a  obligațiilor bugetare principale

c) stingerea  obligațiilor bugetare principale, prin dare în plată a unor bunuri imobile

d) anularea unor obligații bugetare principale

3. Principalele condiții pe care trebuie să le îndeplinească debitorul, pentru a beneficia de facilitățile instituite prin OG6/2019 sunt : 

a) să nu îndeplinească condițiile pentru a beneficia de eșalonare la plată

b) să nu se afle în procedura insolvenței

4. Debitorii pot solicita prin planul de restructurare anularea unui procent din obligațiile bugetare principale astfel:

   – 30% din obligațiile bugetare principale, caz în care trebuie să achite 5% din cuantumul obligațiilor bugetare principale care fac obiectul înlesnirii la plată

   – 30-40% din obligațiile bugetare principale, caz în care trebuie să achite 10% din cuantumul obligațiilor bugetare principale  care fac obiectul înlesnirii la plată

   – 40-50% din obligațiile bugetare principale, caz în care trebuie să achite 15% din cuantumul obligațiilor bugetare principale  care fac obiectul înlesnirii la plată

5. Perioada maximă de restructurare este de 7 ani

6. În cazul în care, la finele perioadei de restructurare, se constată încheierea cu succes a obligațiilor asumate prin planul de restructurare, sunt anulate obligațiile bugetare principale, în procentul solicitat și integral accesoriile aferente.

Pentru realizarea întregii documentații necesare restructurării obligațiilor fiscale bugetare restante, puteți apela la specialistul nostru Renate Popescu, reprezentant al societății REPOEXPERT SRL, formată din consultanți specialiști și membri certificați mai multor corpuri profesionale.

Pentru detalii suplimentare: Ec. Renate Popescu.                                  

Mobil: 0745.590.451

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *